Yeni geliştirdiğimiz bir uygulama olan ve Türkiye’de başka hiçbir kurumda bu şekilde yapılmayan Nöro Check-Up, vücudumuzun en önemli organlarının yer aldığı beyin ve sinir sisteminin nörolojik ve psikiyatrik olarak incelenmesidir. Bu kapsamın içerisinde mevcut hastalıkların analizi, oluşma riski taşıyan hastalıkların belirlenmesi, bilinen veya bilinmeyen ruhsal hastalıklara yatkınlık yer alır. Bireylere ve kurum çalışanlarına yönelik yapılabilen bu uygulama, toplumun her katmanına ulaşmayı amaçlar.

Standart Nöro Check-Up uygulamasının ilk kısmında aşağıda belirtilen test ve tetkikler yapılır.

 

1. Nöroloji Muayenesi

Rutin Laboratuvar Testleri ve Özel Aminoasit Testi ile kan değerlerinize bakılır. EEG ile beyin dalgalarınızın elektriksel aktivitesi analiz edilir. Standart MR ilebeynin görüntüsüne bakılarak tümor, anevrizma gibi beyin ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yatkınlığınız belirlenir.

2. Psikiyatri Muayenesi

Standardize Mini Mental Test ile zihinsel fonksiyonlarınıza bakılır. Depresyon, anksiyete, kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıklara yatkınlığız belirlenir.

3. Göz Muayenesi

Göz İçi Basıncı Ölçümü, Vizyon ve Fundus Muayenesi ile görme ve göz dibindeki rahatsızlıklarınız belirlenir.

4. Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Rutin KBB Muayenesi, İndirekt Laringoskopi ve gerekli durumlarda İşitme Testi ile beyin ve sinir sisteminizi etkileyebilecek KBB kaynaklı rahatsızlıklarınız belirlenir.

5. Diş Muayenesi

Diş Etine Yönelik Koku, Kanama ve İltihap Kontrolü, Çürük Diş Kontrolü, Kötü Protez ve Eklem Kontrolü, Diş Sıkma ve Gıcırdatma (Bruksizm) Değerlendirmesi yapılarak ağız ve diş sağlığınızla ilgili rahatsızlıklarınız belirlenir.

6. Ağrı Muayenesi

Rutin Ağrı Muayenesi ile ağrı kontrolleriniz yapılır, vücudunuzda ağrı bulunan yerler belirlenir.

 

Nöro Check-Up uygulamasının ikinci kısmında, laboratuvar testleri ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları sizinle paylaşılır. Edinilen bulgulara göre genel bir değerlendirme yapılır.